Project Description

מכשיר הLG לא נטען כמו שצריך? מאבד טעינה?

עלות וזמן תיקון

  • המחיר לתיקון תקלה זו היא: 180-300 ש"ח תלוי בדגם המכשיר
  • יש 3 חודשים אחריות
  • 30-60 דקות לתיקון התקלה.