מעמד אוניברסלי לרכב תפיסת וואקום תחתונה ותפיסת מגנט עליונה